logo

.
Javni poziv- Općina Visoko Ispis E-mail

 

JAVNI POZIV - OPĆINA VISOKO

 

OPĆINA VISOKO U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NARODA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRACIJE/DEMOKRATIJE IV – LOD IV

KOJI FINANSIRA EUROPSKA UNIJA

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i 12 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekt pod nazivom Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV – LOD IV. Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

 

Projekt LOD IV i Općina Visoko pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Visoko, iz slijedećih prioritetnih oblasti:

  1. Unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite
  2. Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti
  3. Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju
  4. Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM - 70.000 KM (konvertibilnih maraka).

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 5 do 7 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu  oktobar 2015. – april 2016. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), sukladno važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Visoko se može preuzeti od 31. jula 2015.godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili lično preuzimanjem u: Općina Visoko, Služba za društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, kancelarija broj 13 (Kaldžija Mirha), Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.ba.undp.org , www.ngo.ba, kao i na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba .

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Velikoj Sali općine Visoko, Alije Izetbegovića 12A 71300 Visoko, dana 10. avgusta  2015.godine, u periodu od 13.00 do 15.00 sati.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript sa naznakom za LOD IV projekt. Pitanja se mogu postavljati do 17. avgusta 2015.godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za LOD IV projekt:

 

Općina Visoko:

Služba za društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu

Šalter broj 1 (Amra Tahmaz)

Centar za pružanje usluga građanima općine Visoko

Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 21. avgust 2015.godine, u 14:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, www.ngo.ba, zatim na web stranici općine Visoko (www.visoko.gov.ba), kao i na oglasnoj ploči općine.

Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

Set dokumenata za OCD potrebnih za Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku: https://www.dropbox.com/sh/sp5go5x15hcrql9/AABtKOYNl3tE7oN2nN1y3O3Ka?dl=0

http://visoko.gov.ba/pregled-novosti/juli-2015/javni-poziv-organizacijama-civilnog-dru%C5%A1tvanevladinim-organizacijama.aspx

 

bottom bottom bottom bottom
bottom

Sekretarijat NVO Vijeća- UDRUŽENJE INFOHOUSE INFOHOUSE

Skenderija 15, 033 200-538, 033 209-304, sekretarijat@nvovijece.ba